2018. gada foruma mērķi:

Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē;

Veicināt biznesa attiecību veidošanos un tirdzniecības sakarus, kā arī veicināt inovāciju, finanšu un zināšanu kapitāla piesaisti Latvijai;

Stiprināt Latvijas izcelsmes uzņēmēju un profesionāļu piederību Latvijai.

Forumu organizē:

Reģistrēt interesi